اکران «رگ خواب» و «اکسیدان» پس از شب‌های قدر

اکران «رگ خواب» و «اکسیدان» پس از شب‌های قدر
سخنگوی شورای صنفی نمایش، از شروع اکران فیلم‌های «اکسیدان» و «رگ خواب» پس از شب‌های قدر خبر داد.

اکران «رگ خواب» و «اکسیدان» پس از شب‌های قدر