اول ذی الحجه، سالروز ازدواج آسمانی

اول ذی الحجه، سالروز ازدواج آسمانی
اولین روز از ماه حج و قربانی مصادف با سالروز پیوند آسمانی و ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است.

اول ذی الحجه، سالروز ازدواج آسمانی