اولین صحبت‌های کاپیتان بارسلونا(اینیستا) پس از امضای قرارداد مادام‌العمر

اولین صحبت‌های کاپیتان بارسلونا(اینیستا) پس از امضای قرارداد مادام‌العمر

اولین صحبت‌های کاپیتان بارسلونا(اینیستا) پس از امضای قرارداد مادام‌العمر