اولین خرید استقلال 3 ساله بست

اولین خرید استقلال 3 ساله بست
بازیکن جوان تیم فوتبال ایران‌جوان به تیم فوتبال استقلال پیوست.

اولین خرید استقلال 3 ساله بست