اولین تصویر مهدی قائدی پس از ترخیص از بیمارستان+ عکس

اولین تصویر مهدی قائدی پس از ترخیص از بیمارستان+ عکس
هافبک استقلال پس از ترخیص از بیمارستان به خانه منتقل شد.

اولین تصویر مهدی قائدی پس از ترخیص از بیمارستان+ عکس