انهدام باند قاچاق مواد مخدر در زاهدان

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در زاهدان
ماموران نیروی انتظامی در 3 عملیات هماهنگ راه را بر قاچاقچیان بستند و آنها را زمین گیر کردند.

انهدام باند قاچاق مواد مخدر در زاهدان