انفجار در هرات

انفجار در هرات
انفجار در استان هرات افغانستان 7 کشته و زخمی برجا گذاشت.

انفجار در هرات