انفجار تروریستی در پاراچنار پاکستان

انفجار تروریستی در پاراچنار پاکستان
انفجار یک بمب در پاراچنار پاکستان ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت.

انفجار تروریستی در پاراچنار پاکستان