انفجار بمب های پرسپولیس بیخ گوش آبی ها / شوک بد نقل و انتقالاتی در انتظار آبی ها

انفجار بمب های پرسپولیس بیخ گوش آبی ها / شوک بد نقل و انتقالاتی در انتظار آبی ها
هر روز خبرهای نگران‌کننده‌تری درباره احتمال جدایی کاوه رضایی و جابر انصاری به گوش می‌رسد.

انفجار بمب های پرسپولیس بیخ گوش آبی ها / شوک بد نقل و انتقالاتی در انتظار آبی ها