انتقال مهدی طارمی به ویارئال اسپانیا جدی شد؟!

انتقال مهدی طارمی به ویارئال اسپانیا جدی شد؟!
دیروز شنیده می‌شد نماینده ویارئال نه برای دیدن بازی بیرانوند بلکه برای تماشای مهدی طارمی به ورزشگاه آمده بوده.

انتقال مهدی طارمی به ویارئال اسپانیا جدی شد؟!