انبار مهمات اوکراین آتش گرفت

انبار مهمات اوکراین آتش گرفت
آتش سوزی یک انبار بزرگ مهمات در اوکراین به تخلیه 30 هزار نفر از ساکنان منطقه منجر شد.

انبار مهمات اوکراین آتش گرفت