امید اول گلزنی پرسپولیس به نفت

امید اول گلزنی پرسپولیس به نفت
پرسپولیس در دو بازی قبلی‌اش 6 گل به نفت تهران زده که 5 گل را بازیکنانی به ثمر رساندند که در این بازی حضور نخواهند نداشت.

امید اول گلزنی پرسپولیس به نفت