امضاء تفاهم نامه همکاری های بانکی ایران و عراق

امضاء تفاهم نامه همکاری های بانکی ایران و عراق
تفاهم نامه همكاري هاي بانكي ايران و عراق با محوريت روابط كارگزاري بين بانك هاي مركزي دو كشور، امضا شد.

امضاء تفاهم نامه همکاری های بانکی ایران و عراق