العین خلاقیت استقلال را ندارد/ غیبت نورافکن و ابراهیمی به ضرر منصوریان است

العین خلاقیت استقلال را ندارد/ غیبت نورافکن و ابراهیمی به ضرر منصوریان است
بازیکن پیشین استقلال تأکید کرد که این تیم می‌تواند درمجموع دو بازی رفت و برگشت از سد العین عبور کند.

العین خلاقیت استقلال را ندارد/ غیبت نورافکن و ابراهیمی به ضرر منصوریان است