الان کی با کی هماهنگ شد؟

الان کی با کی هماهنگ شد؟
قطعا کارلوس کی‌روش مربی بزرگی است و دانش کم‌نظیری در حوزه فوتبال دارد، اما وضع اینطوری هم نیست که هر چه او گفت درست‌ترین حرف دنیا باشد و هر کاری او انجام داد، خالی از عیب و ایراد تلقی شود.

الان کی با کی هماهنگ شد؟