اقدام شایسته برانکو

اقدام شایسته برانکو
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از یک موسسه خیریه بازدید و با مدیرعامل اکسین البرز دیدار کرد.

اقدام شایسته برانکو