اقدام الاهلی برای انتخاب امارات به عنوان میزبان دیدار برابر پرسپولیس

اقدام الاهلی برای انتخاب امارات به عنوان میزبان دیدار برابر پرسپولیس
باشگاه الاهلی عربستان در نامه‌ای که به کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت رسما ابوظبی را به عنوان میزبان دیدار برگشت خود برابر پرسپولیس انتخاب کرد.

اقدام الاهلی برای انتخاب امارات به عنوان میزبان دیدار برابر پرسپولیس