افشاگری های مدیر عامل سابق پرسپولیس: ۵۰ ميليارد كمك هواداران ناپديد شده!

افشاگری های مدیر عامل سابق پرسپولیس: ۵۰ ميليارد كمك هواداران ناپديد شده!
بعد از افشاگری‌های مهدی طارمی، حالا محمد رویانیان مدیرعامل سابق قرمزها هم سکوتش را بعد از چند ماه می‌شکند و درباره طاهری و مدیریتش چیزهایی می‌گوید.

افشاگری های مدیر عامل سابق پرسپولیس: ۵۰ ميليارد كمك هواداران ناپديد شده!