افزایش 2 و نیم برابری صادرات صنایع‌دستی

افزایش 2 و نیم برابری صادرات صنایع‌دستی
معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گفت: صادرات صنایع‌دستی پارسال 237 میلیون دلار بود که امسال رشد آن به مراتب بیشتر است.

افزایش 2 و نیم برابری صادرات صنایع‌دستی