افزايش قيمت انواع خودرو پژو در بازار

افزايش قيمت انواع خودرو پژو در بازار
رئیس اتحادیه خودرو از افزایش انواع خودرو پژو از 200 هزار تا دو میلیون تومان در بازار خبر داد.

افزايش قيمت انواع خودرو پژو در بازار