افتتاح نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس

افتتاح نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس
در آستانه بازگشایی مدارس نمایشگاه پاییزه به همت اتاق اصناف با تخفیف 15 تا 20 درصد در بوشهر گشایش یافت.

افتتاح نمایشگاه پاییزه ویژه مدارس