افتتاح مناطق آزاد تجاری جدید در چین

افتتاح مناطق آزاد تجاری جدید در چین
با افتتاح 7 منطقه آزاد تجاری جدید در کشور چین تعداد مجموع مناطق آزاد این کشور به 11 می رسد.

افتتاح مناطق آزاد تجاری جدید در چین