اعلام نتایج کارشناس ناپیوسته آزاد

اعلام نتایج کارشناس ناپیوسته آزاد
­نتایج رشته های با آزمون کارشناسی ناپیوسته 1396 دانشگاه آزاد اسلامی امروز اعلام می شود.

اعلام نتایج کارشناس ناپیوسته آزاد