اعلام زمان نام نویسی آزمون دکتری

اعلام زمان نام نویسی آزمون دکتری
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت‌: نام نویسی آزمون دکتری (PHD) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۶ از سه شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود.
۱۳:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ آذر


اعلام زمان نام نویسی آزمون دکتری