اعطای هفتمین جایزه علیمحمدی به برترین های فیزیک

اعطای هفتمین جایزه علیمحمدی به برترین های فیزیک
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران به رساله‌های برتر دکتری فیزیک که از سال ۹۰ در داخل کشور تهیه شده باشد «جایزه علیمحمدی» اعطا می کند.
۱۷:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ آذر


اعطای هفتمین جایزه علیمحمدی به برترین های فیزیک