اعضاء تیم ملی تکواندو مشخص شدند

اعضاء تیم ملی تکواندو مشخص شدند
با برگزاري مرحله دوم رقابت‌هاي انتخابي درون اردویی تيم ملي تكواندوي مردان، در نهايت 16 تکواندوکار در اردو باقي ماندند و 9 هوگوپوش از جمع ملي پوشان جدا شدند.

اعضاء تیم ملی تکواندو مشخص شدند