اظهارنظر گرشاسبی در مورد برانکو که باورکردنی نیست

اظهارنظر گرشاسبی در مورد برانکو که باورکردنی نیست
آنطور که گرشاسبی، سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس در مصاحبه رادیویی اخیرش گفته، برانکو حاضر است بدون قید و شرط در پرسپولیس بماند و با این باشگاه قرارداد سفید ببندد!

اظهارنظر گرشاسبی در مورد برانکو که باورکردنی نیست