اظهارنظر قطعی درباره سانچی منوط به بازشدن جعبه‌سیاه

اظهارنظر قطعی درباره سانچی منوط به بازشدن جعبه‌سیاه
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس شواهد به دلیل سرعت بالای حادثه، ملوانان حتی فرصت فشردن دکمه حالت اضطرار را پیدا نکرده اند، اما هرگونه اظهارنظر بهتر است به بعد از باز شدن جعبه سیاه موکول شود.

اظهارنظر قطعی درباره سانچی منوط به بازشدن جعبه‌سیاه