استقلال علیه تکرار تاریخ برای الهلال

استقلال علیه تکرار تاریخ برای الهلال
شاگردان شفر می توانند رویای صعود و تکرار تاریخ عربستانی ها را از بین ببرند.

استقلال علیه تکرار تاریخ برای الهلال