استقلال طلبم را ندهد افشاگری می کنم/ از بازی پرسپولیس لذت می برم

استقلال طلبم را ندهد افشاگری می کنم/ از بازی پرسپولیس لذت می برم
جوادزرینچه گفت: «اگر باشگاه استقلال مطالباتم را ندهد حرفهایی خواهم زد که برای این تیم گران تمام می‌شود.»

استقلال طلبم را ندهد افشاگری می کنم/ از بازی پرسپولیس لذت می برم