استقلال در آستانه آلمانی شدن!

استقلال در آستانه آلمانی شدن!
مدافع ملی پوش استقلال در نیم فصل دوم برای حضور در ترکیب این تیم از آمادگی برخوردار است.

استقلال در آستانه آلمانی شدن!