استقلال به گزینه خارجی مورد نظر نزدیک شد

استقلال به گزینه خارجی مورد نظر نزدیک شد
مديران باشگاه استقلال به دنبال جذب گزينه خارجى براى هدايت تيم هستند.

استقلال به گزینه خارجی مورد نظر نزدیک شد