استقلالی‌ها حلقه اتحاد تشکیل دادند

استقلالی‌ها حلقه اتحاد تشکیل دادند
تمرین امروز استقلال با تصمیم کادرفنی به برنامه های هوازی و استقامتی اختصاص پیدا کرده بود.

استقلالی‌ها حلقه اتحاد تشکیل دادند