استقبال مردمی در سه روز اول جشنواره فیلم فجر

استقبال مردمی در سه روز اول جشنواره فیلم فجر
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در روزهای نخست با استقبال گرم مردم همراه بود.

استقبال مردمی در سه روز اول جشنواره فیلم فجر