استقبال از کاروان استقلال در فرودگاه آبادان

استقبال از کاروان استقلال در فرودگاه آبادان
کاروان استقلال دقایقی پیش به آبادان رسید و با استقبال هواداران روبرو شد.

استقبال از کاروان استقلال در فرودگاه آبادان