استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی منجر به عدم تعادل مغزی می شود

استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی منجر به عدم تعادل مغزی می شود

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش خبرنگار مهر ، محققان دریافتند چک کردن فیسبوک به هنگام رانندگی، در جلسه کار، یا در سایر مواقعی که می تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد، با فقدان تعادل بین دو سیستم در مغز مرتبط است.
حامد قهری صارمی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: دو سیستم دوگانه در مغز انسان وجود دارد که بر روند تصمیم گیری تاثیر می گذارند.
وی در ادامه می افزاید: سیستم یک، اتوماتیک و با واکنش سریع به محرک های نظیر نشانه ها یا پیام های شبکه های اجتماعی واکنش نشان می دهد. دومین سیستم یک سیستم استدلالی انعکاسی است که به آهستگی عمل کرده و شناخت و ادراک را تنظیم کرده و رفتار را کنترل می کند …

استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی منجر به عدم تعادل مغزی می شود