استفاده از نور UV برای استریل بیمارستان ها

استفاده از نور UV برای استریل بیمارستان ها

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش مهر، مطالعه جدید انجام شده توسط مرکز سلامت دوک آمریکا نشان می دهد دستگاه های UVC می توانند انتقال چهار ابر ویروس مهم را تا 30 درصد کاهش دهند.
درحال حاضر برخی بیمارستان ها علاوه بر عفونت زدایی استاندارد شیمیایی برای نابودی باکتری های خطرناک احتمالی نظیر MRSA (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین) از دستگاه های UVC استفاده می کنند اما تحقیق در مورد تاثیر و کارآمدی این دستگاه ها هنوز در مراحل مقدماتی است.
این یافته ها مخصوص بیمارانی است که در اتاقی بستری شده اند که قبلا بیماری با محیط کشت مثبت یا عفونت ناشی از اُرگانیزم مقاوم به دارو تحت درمان بودند. …

استفاده از نور UV برای استریل بیمارستان ها