استعفای دوباره ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان/ مدیرعامل باشگاه: می‌خواهد فرار کند!

استعفای دوباره ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان/ مدیرعامل باشگاه: می‌خواهد فرار کند!
سرمربی استقلال خوزستان اعلام کرد که از سمت خود استعفا کرده است اما مدیران باشگاه استعفایی به دست‌شان نرسیده است.

استعفای دوباره ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان/ مدیرعامل باشگاه: می‌خواهد فرار کند!