استاندار خوزستان سهمیه بندی آب را خواستار شد

استاندار خوزستان سهمیه بندی آب را خواستار شد
استاندار خوزستان با اشاره به کمبود آب شرب بعنوان یکی از مهمترین مشکلات مناطق مختلف اهواز افزود: وظیفه داریم که حداقل امکانات را برای مردم تامین کنیم که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های ذیربط است.

استاندار خوزستان سهمیه بندی آب را خواستار شد