اسامی کاروان های حج 96 تا پایان هفته اعلام می شود

اسامی کاروان های حج 96 تا پایان هفته اعلام می شود
رئیس سازمان حج اعلام کرد: اسامی تمام کاروان‌های حج 96 تا پایان هفته جاری اعلام می‌شود.

اسامی کاروان های حج 96 تا پایان هفته اعلام می شود