از رژه و رزمایش تا شعر و خاطره در سالگرد آغاز دفاع مقدس

از رژه و رزمایش تا شعر و خاطره در سالگرد آغاز دفاع مقدس
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برنامه های در نظر گرفته شده برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس را تشریح کرد.

از رژه و رزمایش تا شعر و خاطره در سالگرد آغاز دفاع مقدس