از استقلال تا تراکتور و لشگر ژنرال؛ با مدعیان نیم فصل دوم

از استقلال تا تراکتور و لشگر ژنرال؛ با مدعیان نیم فصل دوم
استقلال با حضور وینفرد شفر و پایان دوران محرومیت تراکتورسازی و همچنین انتظاری که از سپاهان می‌رود، نیم فصل پرهیجانی را نوید می‌دهد.

از استقلال تا تراکتور و لشگر ژنرال؛ با مدعیان نیم فصل دوم