اردوی تیم نفت با حضور جادوگر

اردوی تیم نفت با حضور جادوگر
تمرینات تیم نفت تهران زیر نظر سرمربی این تیم علی کریمی برای حضور در لیگ برتر پیگیری می شود.

اردوی تیم نفت با حضور جادوگر