اردوغان: همه پرسی نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار می کنیم

اردوغان: همه پرسی نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار می کنیم
رئیس جمهوری ترکیه از احتمال برگزاری همه پرسی دیگری درباره پیگیری نامزدی این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا خبر داد.

اردوغان: همه پرسی نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا برگزار می کنیم