اراک میزبان سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

اراک میزبان سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی
اراک، این روزها، میزبان فعالان حوزه ی صنایع دستی است.

اراک میزبان سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی