ارائه کارت هوشمند سلامت رایگان است

ارائه کارت هوشمند سلامت رایگان است
سازمان تأمين اجتماعی اعلام كرد: اين سازمان از بيمه‌شدگان و بازنشستگان برای پروژه حذف دفترچه‌های كاغذی هيچ هزينه‌ای دريافت نمی كند.

ارائه کارت هوشمند سلامت رایگان است