ادعای خطرناک مهاجم پرسپولیس

ادعای خطرناک مهاجم پرسپولیس
علی علیپور مهاجم آماده این روزهای پرسپولیس می گوید این تیم 6 گل به الهلال می زند ادعایی که دقیقا یکی دیگر از بازیکنان پرسپولیس پیش از دیدار رفت مقابل الهلال مطرح کرده بود.

ادعای خطرناک مهاجم پرسپولیس