ادامه رکود مسکن، قدرت پس انداز و خرید نیست

ادامه رکود مسکن، قدرت پس انداز و خرید نیست
کارشناس مسکن با اشاره به ادامه رکود بازار مسکن و استقبال نشدن از وام 80 میلیونی گفت: بالا بودن قیمت زمین و کمبود نقدینگی در جامعه باعث کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت اجاره بها در کشور شده است.

ادامه رکود مسکن، قدرت پس انداز و خرید نیست