ادامه ترافیک در آزاد‌راه تهران ـ کرج

ادامه ترافیک در آزاد‌راه تهران ـ کرج
رئیس پلیس راه استان البرز گفت: ترافیک در آزاد‌راه تهران ـ کرج از شهرک خاتم تا پل فردیس سنگین است.

ادامه ترافیک در آزاد‌راه تهران ـ کرج