اختصاص بخشی از یارانه ها به بخش سلامت

اختصاص بخشی از یارانه ها به بخش سلامت
اجلاس سراسری مدیران بیمه سلامت ایران با حضور رئیس مجلس برگزار شد.

اختصاص بخشی از یارانه ها به بخش سلامت